Quy trình cho thuê văn phòng

Ngày đăng: 22/10/2016
BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ YÊU CẦU VÀ CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VĂN PHÒNG
         Bước đầu tiên trong tiến trình tìm địa điểm văn phòng mong muốn là đăng ký thông tin bạn quan tâm bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0906 260 230 hoặc trực tiếp đến thăm văn phòng làm việc của chúng tôi, nơi bạn có thể trực tiếp thảo luận về yêu cầu cụ thể về văn phòng cần thuê với một trong các chuyên viên tư vấn di dời văn phòng. Bạn cũng có thể đăng ký online với chúng tôi trong phần khung đăng ký.
         Với trợ giúp ban đầu về thông tin giá thuê văn phòng trên thị trường, văn phòng trống, lịch sử các giao dịch, đặc điểm khu vực, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc xác lập các tiêu chí, mục tiêu thuê văn phòng khả thi nhằm giúp việc khảo sát thuê được tiến hành nhanh chóng.

BƯỚC 2:  KHẢO SÁT MẶT BẰNG THUÊ 

BƯỚC 3:  ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN

BƯỚC 4:  ĐÀM PHÁN CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THƯ CHÀO THUÊ

BƯỚC 5:  ĐÀM PHÁN CÁC ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG THUÊ

BƯỚC 6:  BÀN GIAO MẶT BẰNG VĂN PHÒNG 


Chúng tôi xin tóm tắt Quy trình thuê văn phòng theo bảng dưới đây: 
 
 

 

Liên hệ thuê phòng

Chia sẻ bài viết