Thành viên trong nhóm

11:58 AM
23/02/2016
Với kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu và tập trung vào thị trường văn phòng cho thuê qua nhiều năm, tôi thực sự hy vọng những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và mối quan hệ với các chủ đầu tư lớn của mình có cơ hội được hỗ trợ khách hàng thuê văn phòng.
11:29 PM
27/09/2015
Trưởng phòng nhân sự